MICTSOFT - phần mềm nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông

     Trong thời đại Công nghệ thông tin đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Số hóa thông tin là định hướng chính trong lộ trình phát triển văn phòng điện tử, chính phủ điện tử. Đối với ngành BCVT&CNTT việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin là yêu cầu thiết yếu trong công tác quản lý, đồng thời cũng là một nhiệm vụ tiên phong. Công tác quản lý về BCVT&CNTT được hỗ trợ tối ưu khi sử dụng phần mềm Mictsoft. Ứng dụng này đã chuẩn hóa hầu hết các biểu mẫu báo cáo số liệu hàng tháng, quí theo yêu cầu của Bộ TT&TT và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, việc thống kê dữ liệu giúp cho việc xây dựng và quản lý Quy hoạch BCVT&CNTT của tỉnh trở nên dễ dàng.

      I. MỤC TIÊU CỦA MICTSOFT

      - Tạo thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu báo cáo số liệu mạng lưới BC-VT-CNTT theo định kỳ về Sở BTT&TT.

      - Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về mạng lưới BCVT-CNTT, tạo nền tảng CSDL để Sở TT&TT nắm được các chỉ tiêu phát triển, doanh thu, hạ tầng, nhân lực... của các đơn vị, từ đó xây dựng các kế hoạch đầu tư phát triển BCVT-CNTT phù hợp.

      - Phục vụ tốt công tác quản lý hành chính Nhà nước dựa trên nền CNTT hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của Sở trong việc quản lý mạng lưới BC-VT-CNTT được thuận tiện, nhanh gọn, và tiết kiệm. Hỗ trợ ra quyết định đối với Lãnh đạo ở mọi lúc, mọi nơi bằng việc trực tiếp truy xuất thông tin qua internet.

      II. NỘI DUNG PHẦN MỀM MICTSOFT

      * Mictsoft gồm có 3 phần chính:

     - Phần báo cáo số liệu BCVT từ các doanh nghiệp, số liệu CNTT từ Sở ban ngành về Sở TT&TT. Dữ liệu tập trung này được xây dựng thành cơ sở dữ liệu thông tin BCVT&CNTT của tỉnh.

     - Phần thống kê số liệu: phân tích, lọc số liệu theo các yêu cầu khác nhau trong công tác quản lý như: báo cáo Bộ TT&TT, báo cáo UBND tỉnh; lập kế hoạch hàng tháng, hàng quí; kiểm tra thực hiện quy hoạch, số liệu mô phỏng cho phép đánh giá tình hình phát triển BCVT&CNTT của tỉnh theo từng giai đoạn.

     - Phần chia sẽ thông tin, phối hợp quản lý với phòng chuyên môn thuộc huyện: phần này lọc dữ liệu từ kho dữ liệu tập trung cung cấp cho từng huyện. Huyện có thể nắm được đầy đủ thông tin về cơ sở hạ tầng BCVT&CNTT trên địa bàn. Đồng thời có thể tham gia cập nhật thêm thông tin trong quá trình giám sát ở địa phương.

     Ngoài ra, phần So sánh đánh giá của Mictsoft là một hệ thống tác nghiệp quan trọng, với tính trực quan, mô phỏng bằng bảng, biểu đồ cho phép nhà quản lý đánh giá được tính hình phát triển BCVT của địa phương, của từng huyện, từng doanh nghiệp theo từng tháng, năm một cách chính xác. Đặc biệt so sánh được tốc độ phát triển BCVT của tỉnh so với quy hoạch BCVT đã xây dựng.

     * Những tính năng chính của Mictsoft

     - Hỗ trợ báo cáo nhanh: nội dung yêu cầu báo cáo hàng tháng, quí của Bộ TT&TT và UBND tỉnh được thiết kế thành các form báo cáo cụ thể. Cập nhật báo cáo trực tiếp qua mạng internet đã được các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ bởi tính tiện lợi và nhanh chóng.

     - Nội dung thông tin về BCVT&CNTT được yêu cầu đầy đủ và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý. Mềm dẻo trong khả năng phân chia quyền báo cáo và sử dụng thông tin tùy theo chức năng từng đơn vị, từng bộ phận, từng người sử dụng.

     - Phần mềm mã nguồn mở cho phép các đơn vị sau khi được chuyển giao sử dụng có thể thay đổi các nội dung theo yêu cầu trong công tác quản lý.

     - Hỗ trợ xử lý công việc, ra quyết định mọi lúc, mọi nơi khi kết nối internet. Thông tin thống kê không cần xử lý lại, có thể chuyển qua nhiều hình thức văn bản Word theo các yêu cầu công việc khác nhau một cách thuận lợi.